Innlogging ikke funnet sted.
 

Generelle opplysninger


* Listverk
* Panel og gulv
* Spesialprodukter
* Leveringsbetingelser
* Betalingsbetingelser
* Reklamasjoner
 
Listverk
Prisene som er oppgitt gjelder ved levring av hele bunter.
Pristillegg:
 
 
 
Splitting av bunt
Kapping
Gjærkapping
Spesialfarge
kr 150,00 pr. bunt
Pris på forespørsel
Pris på forespørsel
Pris på forespørsel
Vedr. bestillingsvarer:
 
 
Minste bestillingskvantum er 200 løpemeter pr. type. Ved mindre
bestillinger beregnes et ekspedisjonsgebyr på kr. 300,- pr ordre.
Leveringstid oppgis her på forespørsel.
Vedr. tillegg for overflatebehandling:
 
 
Forutsetter bestilling av minimum 200 løpemeter pr.
dimensjon. Ved mindre serier beregnes et småserietillegg på
kr 300,- pr. type.
Panel og gulv
Prisene gjelder ved levering av hele pakker.
Pristillegg:
 
 
 
Kapping
Overflatebehandling
Splitting av pakker
 
Produkter utenom standard – pris på forespørsel
Produkter utenom standard – pris på forespørsel
Som hovedregel leveres kun hele pakker, event. splitting må
av pakker må avtales i det enkelte tilfelle.
Vedr overflatebehandlede produkter:
 
 
 
 
Overflatebehandlede produkter kan leveres i mindre kvantum
enn hele pakker – mot pristillegg. Pris avtales i det enkelte
tilfelle. Minste bestillingskvantum er imidlertid 200 løpemeter
pr. type, hved mindre bestillinger beregnes et
ekspedisjonsgebyr på kr 300,- pr. ordre.
Vedr. bestillingsvarer:
 
Leveringstid er normalt 2-4 uker fra ordredato.
 
Spesialprodukter
De fleste produkter utenom standard kan skaffes på forespørsel.
 
Leveringsbetingelser
Ex. Works dersom ikke annet er avtalt.
 
Betalingsbetingelser
Netto pr. 30 dager. Etter forfall beregnes 1 % morarenter pr. mnd.
 
Reklamasjoner
Reklamasjon som går på varens kvalitet, kvantitet eller utførelse må skje skriftlig senest og innen 8 dager
etter mottak av varen. Transportskader skal vær anmerket på fraktbrev ved mottak. Ansvaret begrenses
oppad til varens leverte verdi. Varer som er tatt i bruk erstattes ikke. All reklamasjon på varer må
godkjennes av GAPRO Norge AS før den tas i bruk.
 
 © Användarvillkor, cookies